BASI® Pilates Danmark Uddannelse til Pilates instruktør

Uddannelse til Pilates instruktør

Hvad er BASI®?

BASI® blev grundlangt i 1989 og har siden været en af verdens førende organisationer indenfor uddannelse af pilatesinstruktører. BASI®s filosofi er at forene Joseph Pilates oprindelige metode i dens rene form med den nyeste videnskab i funktionel bevægelse. Real Isacowitz, som er grundlægger og leder af BASI®, er international kendt som ”teacher of teachers” og en anerkendt ekspert i Pilates-metoden. Med sin store viden ud i dans, sport, yoga og Pilates underviser han og holder foredrag på universiteter, klinikker og studier i hele verden. Real har blandt andet udgivet bogen Pilates Anatomy (i samarbejde med Karen Clippinger), udgivet flere artikler og dvd’er. Han er skaber af Pilates Interactive™,  og har desuden sammen med Balanced Body udviklet Pilates Avalon-Equipment.

Komplet Matwork og Maskine uddannelse

(Comprehensive Teacher Training Course CTTC)

Den komplette Pilates Matwork og Maskine uddannelse (Comprehensive Teachers Training Course CTTC) er flagskibet i vores uddannelsesprogram, designet af fagfolk til fagfolk. CTTC er en grundig uddannelse, der omfatter studier af alle pilatesmaskinerne. De studerende gøres bekendt med både det klassiske repertoire, og de ændringer den funktionelle bevægelsesvidenskab kræver. BASI® tilbyder et solidt og sundt fundament for undervisere i alle aspekter af Pilates. På alle BASI® kurser forbereder vi fremtidens generation af instruktører til at videregive princippet om mentalt og fysisk velbefindende i Joseph Pilates ånd.

 • Kurset tilbyder

  • Omfattende viden om Pilates Matwork og Pilatesmaskinerns repertoire. Reformer, Cadillack, Wunda Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, Armchair, Ped-A-Pul og diverse små redskaber.
  • Omfattende kendskab til undervisningsmetode baseret på BASI Block System.
  • Videnskabelige studier om det menneskelige bevægelsesapparat, anatomi og fysiologi.
  • En arbejdsbog og 5 øvelsesbøger med tilsammen over 500 sider med beskrivelser og analyser af repertoiret, funktionen og anvendelsen af maskinerne.

  Certifikationskrav

  Efter opfyldelse af de følgende krav tildeles der et internationalt anerkendt certifikat over succesfuld færdiggjort uddannelse.

  Kravende er:

  • Fremmøde ved alle undervisnings moduler
  • Bestået skriftlig og praktisk prøve (inkl. undervisnings test) og en skriftlig hjemmeopgave
  • Observation (100 timer)
  • Undervisningspraksis (200 timer)
  • Praksis (200 timer)

  (De anbefalede timetal retter sig efter de internationale standarder og stemmer overens med mindste timetal på 500 timer, som er retningslinerne for det Østrigske Pilates Forbund)

Uddannelse til Pilates Matwork instruktør

(Mat Work Teacher Training Course MTTC)

BASI® betragter Matwork som Pilatesmetodens kronjuvel. Det er systemets grundstamme og uden Matwork ville der være et stort tomrum. På grund af sin alsidighed og fordi det ikke kræver specielt udstyr, er Matwork den perfekte Pilatesform at tilbyde i Fitnesscentre, sportsforeninger og til sportsteams. MTTC tilbyder ikke kun en dyberegående uddannelse i Matwork øvelserne, men også en forståelse af deres alsidige anvendelse. Fordi Matwork er fundamentet, som lægger grunden for hele Pilatesarbejdet, er MTTC også det perfekte springbræt til Comprehensive Teachers Training Course (CTTC).

 Kurset tilbyder

 • Omfattende viden om Pilates Matwork repertoiret og forståelse af brug af små redskaber
 • Omfattende kendskab til undervisningsmetode baseret på BASI® Block System
 • Videnskabelige studier om det menneskelige bevægelsesapparat, anatomi og fysiologi
 • En arbejdsbog og en øvelsesbog med beskrivelser og analyser af Matwork repertoiret

 Certifikationskrav

Når de nedenstående krav er opfyldt tildeles der et international anerkendt ”certifikat over succesfuld færdiggjort uddannelse”

 • Fremmøde ved alle undervisningsmoduler
 • Bestået skriftlig- og praktisk prøve (inkl. undervisningstest)
 • Observation (15 timer)
 • Undervisningspraksis (30 timer)
 • Praksis (60 timer)

(de anbefalede timetal retter sig efter de internationale standarder)